Kaitstud teadustööd

Liili Abuladze, juhendajad Luule Sakkeus, Pearl Dykstra ja Martin Klesment. “Social Resources and Health Outcomes of Middle-Aged and Older Populations” („Kesk- ja vanemaealiste sotsiaalsed ressursid ja tervis“). Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut. 2024

Mari Tõnissoo, juhendajad Liili Abuladze ja Katrin Lang. Tervisekäitumise seosed tegevuspiirangutega 50-aastastel ja vanematel Eesti elanikel. Magistritöö. Tartu Ülikool, Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, 2023

Mari Roosmaa, juhendaja Eve Parts. Eesti vanemaealiste tööturukäitumist mõjutavad tegurid (SHARE 6. laine andmetel). Magistritöö. Tartu Ülikool, majandusteaduskond, 2020

Renis Krisafi, Khurshed Alizoda, juhendaja Eve Parts. The factors influencing the wellbeing of elderly people in Europe (SHARE 6. ja 7. laine andmetel). Magistritöö. Tartu Ülikool, majandusteaduskond, 2020.

Haji Hajizada, Sanan Abdullayev, juhendaja Eve Parts. Factors explain continuing working after the official retirement age (SHARE 7. laine andmetel). Magistritöö. Tartu Ülikool, majandusteaduskond, 2020.

Marika Reinol. Kognitiivne mälu ja repressioon Eesti kesk- ja vanemaealistel. Magistritöö rahvatervishoius (2020).. Juhendajad: Liili Abuladze, Katrin Lang.Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut.

Heidy Koch. Formaalne ja mitteformaalne 65-aastaste ja vanemate Eesti inimeste seas. Magistritöö sotsiaalkaitses (2020). Juhendajad: Liili Abuladze, Leen Rahnu. Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, sotsiaalkaitse suund

Katrin Roosipuu, magistrikraad, 2019, (juh) Merike Sisask, Üksildusega seonduvad tunnused 50-aastastel ja vanematel inimestel Eestis SHARE andmete põhjal, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut.-aastastel_ja_vanematel_inimestel_Eestis_SHARE_andmete_pohjal

Andrei Petuhhov, magistrikraad, 2019, (juh) Merike Sisask, Eakate alkoholi tarvitamise seosed üksildusega Eesti, Taani ja Luksemburgi SHARE uuringu andmetel, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut.

Ragnar Vaiknemets, juhendajad: Katrin Lang, Liili Abuladze. Käe haardetugevuse seosed füüsilise tervise, tervisekäitumuslike ning demograafiliste teguritega Eesti 60-aastastel ja vanematel inimestel SHARE uuringu põhjal. Tartu Ülikool.Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, 2019.

Galina Opikova, juhendajad: Katrin Lang, Liili Abuladze. Depressiivsuse teke Eesti kesk- ja vanemaealistel SHARE uuringu põhjal. Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, 2019.-06-16

Margit Kaljulaid, juhendaja Kadri Rootalu.Vanemaealiste perekonnaseisu seos toimetuleku ja tervisega. Magistritöö. Tartu Ülikool. Ühiskonnateaduste instituut. 2019.

Kaja-Liis Pall, juhendaja Liili Abuladze. Südame- ja veresoonkonnahaiguste ning sotsiaalvõrgustike vahelised seosed Eesti kesk- ja vanemaealistel SHARE uuringu põhjal. Magistritöö. Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, 2018.-06-16

Karina Valma, juhendajad Kaia Laidra ja Heti Pisarev. Depressiivsus Eesti vanemaealistel. Magistritöö. Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, 2018.

Merle Sumil-Laanemaa, juhendaja Kersti Kriisk. Eesti rahvapensionärid: kaardistamine ja analüüs. Magistritöö. Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut, 2015.

Liisa Kruse, juhendaja Liili Abuladze. Tegevuspiirangute seosed materiaalse deprivatsiooniga 55-aastastel ja vanematel inimestel Eestis: uuring SHARE andmete põhjal. Magistritöö. Tartu Ülikool, Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, 2016.

Gerti Karilaid-Vidder, juhendaja Ellu Saar. Varajast tööturult lahkumist mõjutavad tegurid. Magistritöö. Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut. 2015

Nele Kunder, juhendajad: Katrin Lang, Liili Abuladze. Tervise enesehinnangu seosed tervisekäitumisega 50-aastastel ja vanematel Eesti elanikel. Magistritöö. Tartu Ülikool, Tervishoiu instituut, rahvatervishoiu eriala. 2015

Piret Väljaots, juhendaja Liili Abuladze. Tervise enesehinnangu seosed lähivõrgustikuga 50-aastastel ja vanematel inimestel Eestis: uuring SHARE andmete põhjal. Magistritöö. Tartu Ülikool, Tervishoiu instituut, rahvatervishoiu eriala. 2014

Karolin Kutman, juhendaja Kaia Philips. Eesti vanemaealiste sotsiaalne tõrjutus SHARE uuringu andmetel. Magistritöö. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut. 2014

Teele Luhavee, juhendaja Kaia Philips ja Andres Võrk. Vanemaealiste terviseprobleemid ja tööturukäitumine SHARE-Eesti uuringu andmetel. Magistritöö. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut. 2014

Kristi Peedomaa, juhendaja Kaia Philips. Vanemaealiste leibkondade toimetulek (SHARE 4. laine andmetel). Magistritöö. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut. 2014

Kadi Kask, juhendaja Kaia Philips. Vanemaealiste töötamist mõjutavad tegurid SHARE-Eesti uuringu näitel. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut. 2014

Kadri Lees, juhendaja Kaia Philips. Pensionile siirdumise otsust kujundavad tegurid Eestis. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut. 2013

Merli Aksen, juhendajad: Janno Reiljan, Kaia Philips. Eesti vanemaealiste tööturukäitumine ja seda mõjutavate tegurite analüüs. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut. 2013

Martin Holm, juhendaja Kaia Philips. Vanemaealiste olukord ja probleemid tööturul SHARE-Eesti uuringu näitel. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut. 2013

Liili Abuladze, juhendajad: Luule Sakkeus, Pearl Dykstra ning  Martin Klesment.  “Social Resources and Health Outcomes of Middle-Aged and Older Populations” („Kesk- ja vanemaealiste sotsiaalsed ressursid ja tervis“). Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut, 2024