SHARE kogumikud

SHARE kogumikud

1. Kogumik "Pilk hallile alale I"

2. veebruaril 2016.a. ilmus elektrooniline kogumik „Pilk hallile alale”. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks.

Kogumikus sisalduvad artiklid on koostatud rahvusvahelise uuringu SHARE kahe laine (2011 ja 2013) andmete alusel. Tegemist on üle-euroopalise vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmava küsitlusuuringuga, mis uurib individuaalse vananemisprotsessi kulgu ja seda mõjutavaid põhjuslikke seoseid.

2. Kogumik "Pilk hallile alale II. Vananemine elukaare vaates."

20. detsembril 2019.a. ilmus elektrooniline kogumik „Pilk hallile alale II. Vananemine elukaare vaates”. SHARE Eesti uuringu teine ülevaade.

Kogumikus sisalduvad artiklid on koostatud rahvusvahelise uuringu SHARE nelja laine (2011, 2013, 2015 ja 2017) andmete alusel. Tegemist on üle-euroopalise vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmava küsitlusuuringuga, mis uurib individuaalse vananemisprotsessi kulgu ja seda mõjutavaid põhjuslikke seoseid.