Uudised 2014

Tunnustus Üliõpilastööde 2014. a riiklikul konkursil

Üliõpilaste 2014. a riilikul teadustööde konkursil sai terviseuuringute valdkonna magistritasemes II koha Tartu Ülikooli rahvatervishoiu eriala lõpetanud Piret Väljaots magistritööga: „Tervise enesehinnangu seosed lähivõrgustikuga 50-aastastel ja vanematel inimestel Eestis: uuring SHARE andmete põhjal”.

Töös leidis ta, et lisaks füüsilise ja vaimse tervise rollile mõjutavad tervisehinnangut paremuse poole nii lähedaste inimestega tihedam suhtlemine kui ka emotsionaalselt lähedaste inimeste arvukus. Tööd juhendas nooremteadur Liili Abuladze.

Avati ligipääs SHARE 5. laine esialgsele andmebaasile (0-release)

SHARE koordinatsioonikeskus annab teada, et ligipääs SHARE 5. laine esialgsele andmebaasile (0-release) on avatud.

Andmed on mõeldud planeeritavate artiklite ettevalmistamiseks. Andmebaasi ei saa veel kasutada uurimistöö läbiviimiseks. Baasis ei ole hetkel veel kaalusid, need lisatakse umbes kuu jooksul.

SHARE 5. laine andmetele ligipääsuks on tarvis saata avaldus aadressile info@share-project.org hiljemalt 15. juuliks. Kes ei ole enne SHARE andmeid kasutanud, neil tuleb läbi teha SHARE andmete kasutajaks saamise tavapärane protseduur (loe lisa). 

Juhtkomitee koosolekul räägitud rahvusvahelist SHARE kogumikku ettevalmistav konverents toimub 24. novembril 2014 Itaalias Torinos. Juhtkomitees koorus mõte, et eesti teema võiks olla “ebavõrdus tervise tõttu”. Nüüd on võimalik selles küsimuses saada ülevaade SHARE 5. laine andmetest.

Biogerontoloogia teabepäeval Tartus tutvustatakse SHARE uuringut

Reedel 13. juunil toimub Tartus Biogerontoloogia teabepäev. Sessioonil “Vananemismuutused ja toimetulek” tutvustab projektijuht Tiina Tambaum SHARE uuringu võimalusi vananeva ühiskonna infoallikana.
Seminari avab tervise-­ ja tööminister Urmas Kruuse. Ettekanded käsitlevad selliseid teemasid nagu vananemise edasilükkamine (Ülo Kristjuhan), eluea läbimurdelise pikenemise võimalused (Kai Saks), suremuse riskitegurid Geenivaramu andmete põhjal (Krista Fischer) jne. Teabepäeva Ahhaa keskuses korraldavad Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon. Programmi leiate siit.

Algas Euroopa 50+ vanuses rahvastiku uuringu SHARE küsitlus

Täna algas Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuringu SHARE Eesti kolmanda laine testetapp kuues maakonnas. Põhiküsitluse nn peaproovis teevad uuringufirma GfK väljaõppinud küsitlejad täismahus intervjuud vähemalt 200 inimesega.

Jaanuaris 2015 algab Eestis uuringu kolmas küsitluslaine, milles osaleb enam kui 6000 eestimaalast vanuses 50+. Selleks, et uuringuintervjuud õnnestuksid, viivad uuringu teaduskoordinaator Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut ning uuringufirma GfK juunikuus läbi testuuringu Elvas, Kuressaares, Paldiskis, Lihulas, Kohtla-Järvel, Tartu vallas, Palamuse vallas ning Tartu ja Tallinna üksikutes linnaosades.

SHARE on üle-euroopaline vanemaealist rahvastikku (50aastased ja vanemad) hõlmav pikaajaline paneeluuring, millega tehakse kindlaks individuaalse vananemisprotsessi ja seda mõjutavate tegurite omavahelisi seoseid. Eesti liitus uuringuga 2010. aastal, kui Euroopas alustati 4. lainega. Kokku on 20 riigis vastajaid enam kui 55 000. Põhjalik ankeet sisaldab küsimusi tervise, majandusliku seisu, töötamise ja pensionile siirdumise, sotsiaalse läbikäimise, hoolduskoormuse ja tegevuste kohta. Küsitleja esitab nii küsimusi kui viib läbi erinevaid mõõtmisi, näiteks kopsumahu ja käetugevuse kindlaks tegemiseks. 

SHARE uuring on Euroopas ainus omalaadne. SHARE annab võimaluse võrrelda erinevate riikide vananemise näitajaid. Euroopa Komisjon on kuulutanud SHARE Euroopa võtmeallikaks riikide sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse poliitikate hindamiseks ja otsuste langetamiseks.

Tulemused Eesti esimeses laines (2010–2011) kogutud andmete kohta on kättesaadavad SHARE kodulehe kaudu. Meie 50+ vanuses elanike tervise ülevaated koostas Tervise Arengu Instituut. Tulemused kirjeldavad eesti küpses eas inimese toitumise, kehalise aktiivsuse, ravimite võtmise, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kasutamise olukorda. Samuti seda, kuidas inimesed hindavad oma terviseseisundit ise ning millised on samal ajal objektiivsete mõõtmiste tulemused. Olulisemad andmed 50+ vanuses rahvastiku kohta, sh elamistingimused ja tööhõive on varem avaldanud Statistikaamet.

Lähem info:
Tiina Tambaum, SHARE Eesti projektijuht
Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut
Tel 53 424 504

Tervise Arengu Instituut avaldas SHARE Eesti uuringu tulemused

Tervise Arengu Instituut avaldas SHARE Eesti uuringu esimese laine (2011) andmete alusel ülevaated Eesti 50+ vanuses elanike tervise kohta.

Tulemused kirjeldavad eesti küpses eas inimese toitumise, kehalise aktiivsuse, ravimite kasutamise, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kasutamise olukorda. Samuti seda, kuidas inimesed hindavad oma terviseseisundit ise ning millised on samal ajal objektiivsete mõõtmiste tulemused. Tutvuda on võimalik ka andmetega inimeste ootuste ja rahulolu, majandusliku aktiivsuse ja toimetuleku kohta.

Abivahend SHARE andmebaasidest ülevaate saamiseks

University of Paris-Dauphine on loonud interaktiivse abivahendi SHARE 2. laine moodulite ja tabelitega tutvumiseks. Inglisekeelse vahendiga näeb kõikide moodulite kõikide küsimuste kõikide vastuste sagedust sarnaselt codebook käsu tulemusele. Prantslaste loodud abivahendiga on võimalik alustajatel saada kiiresti ülevaade SHARE andmebaasist. Kuigi 2. laines Eesti veel ei osalenud, on valdav osa küsimustest igas laines olnud samad. 

SHARE Eesti 2. laine uuringus osalejate vahel loositi kinkekaardid

SHARE Eesti 2. laines osales 6121 inimest. Uuringufirma GfK jõulupeol 19. detsembril 2013 loositi kõikide osalejate seast välja viis inimest, kes saavad kinkekaardi väärtusega 50 eurot, ning 45 inimest, kes saavad kinkekaardi väärtusega 20 eurot. Võitjatega võtab GfK ühendust.