Uudised 2020

Konverents “Väärikas vananemine tänapäeva tormilises ühiskonnas”

08.09.2020

Vananemine on pöördumatu protsess, millega me kõik silmitsi seisame. Kuidas hoolitseda selle eest, et meie eakad tunneksid end turvaliselt ja hoituna? Vägivallaga võib inimene kokku puutuda igas eluetapis – see ei ole vaid nooremate inimeste probleem. Sageli on mitmed füüsilised puuded ja abivajadus igapäevastes toimetustes just need asjaolud, mis tõstavad mõlemast soost vanemate inimeste puhul väärkohtlemise võimalust. Konverentsil arutleme, kuidas tagada vanemaealiste kohtlemine võrdsete ühiskonnaliikmetena, missugune on eestimaalaste sotsiaalne tervis ning kuidas märgata ja toetada eakaid vägivalla ohvreid.

Kell 11:10 Ettekanne –  “Vanemas eas eestimaalaste sotsiaalne tervis” – Luule Sakkeus, Tallinna Ülikool, Eesti demograafia keskuse vanemteadur

Konverents toimub 16.09.2020 Tallinna Ülikoolis, auditooriumis M-225 (Mare maja, 2. korrus). Ajakava leitav siit!


SHARE uuringus tehti aprillis paari nädalaga kannapööre

03.06.2020

Eriolukorra välja kuulutamisel olid SHARE uuringu 80 küsitlejat põllul. Uuringu 8. laine tööd peatati, nii Eestis kui ülejäänud 27 riigis. Paari nädalaga valmistati ette täiesti uus küsimustik ning uued küsitlusmaterjalid. Andmekogumine jätkub juunis, kuid senise silmast silma intervjueerimise asemel tehakse telefoniintervjuud ning küsimused puudutavad peamiselt ainult neid teemasid, mis on seotud eluga eriolukorra tingimustes.

Uus, oluliselt lühem küsimustik käsitleb selliseid teemasid nagu enesehinnanguline tervis, kaitsevahendite kasutamine, meeleolumuutused ja depressioon, Covid-19 põdemine ja testimine, muude haiguste ravi edasilükkamine ning rahulolu raviteenusega, muutused tööelus, muutused rahalises seisus, muutused sotsiaalvõrgustikuga suhtlemises jmt.

Küsitletakse kogu valimit, st nii neid, kes olid jõudnud juba vastata, kui neid, kelleni küsitlejad polnud 8. laine põllutööde katkemise momendiks veel jõudnud.

SHARE on Euroopa 50+ vanuses rahvastiku paneeluuring, mida viiakse läbi 27 Euroopa Liidu riigis ja Iisraelis. Eestis kuulub valimisse üle 7000 inimese ja paneelvalimi vastamismäär on olnud väga kõrge. Nüüd saab SHARE 8. lainest ajalooliselt unikaalne võimalus koguda usaldusväärset ja võrreldavat infot eriolukorra mõjude kohta meie 50+ vanuses inimeste elule ja tervisele.

Tiina Tambaum

SHARE Eesti projektijuht


Hea SHARE edendaja

26.06.2020

Kevad on SHARE uuringus olnud intensiivne ja pöördeline. Täna avaldati SHARE 7. laine andmete parendatud versioon 7.1.0. Alates 17. juulist 2020 kehtivad SHARE andmebaasi uued kasutustingimused (vt täpsemalt all).

Praegu käib SHARE-s 8. laine Covid-19 teemadele keskendunud telefoniküsitlus. Küsitletakse kogu põhivalimit, sh uuesti ka neid, kes olid varakevadel jõudnud juba vastata. Kogunevate andmete alusel saab praegu planeerida oma analüüse. Täisversioon esialgsest nn Covid küsitluse andmebaasist tehakse kättesaadavaks augustis. Lõplik versioon 0.0 on kasutatav oktoobrist (vt all).

SHARE Covid küsimustik (umbes 20 min) käsitleb selliseid teemasid nagu enesehinnanguline tervis, kaitsevahendite kasutamine, meeleolumuutused ja depressioon, Covid-19 põdemine ja testimine, muude haiguste ravi edasilükkamine ning rahulolu raviteenusega, muutused tööelus, muutused rahalises seisus, muutused sotsiaalvõrgustikuga suhtlemises jmt.

Kuuldavasti on SHARE uuringu 8. laines sellel kevadel tehtud kiire muudatus andmekogumises avaldanud positiivset muljet Euroopa Komisjoni kahele direktoraadile (DG RTD ja DG EMPL) ning kaalumisel on Covid telefoniküsitluse kordamine aasta pärast. Täpsem info selgub.

Kaunist suve!
Tiina Tambaum

***

Dear SHARE user,

We are very happy to announce SHARE Release 7.1.0!

SHARE Release 7.1.0 is an update of the previous Release 7.0.0. It comprises the latest state of data cleaning and the following novelties: The complete Portuguese sample of wave 7, the Interviewer Survey of wave 7, vital status checks in countries where administrative records or national registers allow this and minor corrections in the gv_isced module. In addition, we provide updates of imputations, weights as well as updated special data sets like the Job Episodes Panel, SHARE-RV and easySHARE. Furthermore, the data of the Dutch mixed mode experiment of wave 7 is available now.

Moreover, we are happy to announce the simultaneous update of the SHARE Data & Documentation Tool.

Besides, we hereby announce an update of the SHARE Conditions of Use.

The updated SHARE Conditions of Use will apply as from the 17th of July 2020. Until the 16th of July, the Conditions of Use with which you are already familiar apply. Please find a document in which the updates are visible here. Please note that access to the SHARE Research Data Center or use of the SHARE data after the 16th of July constitutes unconditional acceptance of the updated Conditions of Use.

Please, find all information about data access and data documentation on the SHARE homepage.

***

Some further information on the Covid19 related research projects. Even if you cannot use this data version for publications or presentations, you can still start preparing research projects right now using the uploaded “all countries” versions (in the “all” folder) of the Covid19 add-on data. This data can be used together with the “all countries” versions of regular w8 data that you can also download from the internal SHARE data portal and the scientific release data of previous waves (all individual level data sets can be merged via the identifier “mergeid”)

A `frozen’ version of the complete Covid19 add-on data will be available after fieldwork has ended (probably August). Release 0 of the Covid19 add-on data is planned for autumn (October)


SHARE panus koroonaviiruse sotsiaalse, tervise ja majandusliku mõju uuringutesse

05.06.2020

Jätkame SHARE 8. laine telefoniküsitlustega, kuhu on lisandunud eriküsimustik Koroonaviiruse kohta.

Andmete kogumine algab mai lõpus ja juuni alguses Euroopa 27 riigis ja Iisraelis SHARE kõigi vastajate alamvalimi küsitlemisega.

Ankeedis on küsimused, mis on olulised mitme uurimisvaldkonna jaoks.

  • Nakatumise ja tervisega seotud küsimused, nagu „Kas Teid on testitud?“, „Kas Teil, Teie sugulastel, sõpradel või kolleegidel oli koroonaviirus või sarnased sümptomid?“.
  • Vaimse tervisega seotud küsimused, nagu „Kas olete olnud kurb või depressioonis?“, „Kas tunnete ennast üksikuna?“.
  • Majandusega seotud küsimused, nagu „Kas lühem tööaeg on Teid mõjutanud?“, „Kui palju kaotasite sissetulekus?“, „Kas valitsuse toetused on seda kaotust kompenseerinud?“.
  • Sotsiaalse võrgustikuga seotud küsimused, nagu „Kellega Te suhtlesite?“, „Kes aitas Teid?“, „Kas Te aitasite kedagi?“.
  • Tervishoiuga seotud küsimused, nagu „Kas pääsesite mõistliku aja jooksul arsti juurde?“, „Kas pidite edasi lükkama varem planeeritud operatsiooni?“, „Kas Teie ravi haiglas on olnud rahuldav?“.

Küsimustikuga kogutud andmed võimaldavad põhjalikumalt uurida, kuidas vanemaealised tulevad toime koroonaviiruse mõjuga tervisele ja sotsiaal-majanduslikule olukorrale. Andmed annavad suurepärase võimaluse mõõta ja tõlgendada erinevusi riikides ning aja jooksul. SHARE kuulub ülemaailmsesse ühtlustatud metoodikatega vananemisuuringute hulka. Seetõttu on võimalik võrrelda nii Euroopa kui ka kogu maailma näitajaid, kuidas tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem on pandeemia ajal reageerinud ning milliseid õppetunde on tulevikuks saadud. Peale selle saab eelmiste lainete andmete alusel võrrelda kriisi sotsiaal-majanduslikku mõju näiteks 2008. aasta majanduskriisiga.

Sidudes SHARE koroonauuringu uued andmed vastajate elulugudest juba teadaoleva infoga, saavad teadlased ja poliitikakujundajad õppida, kuidas tuldi kriisiga toime teistes riikides. Nii saab teada, kas kriis on mõjutanud juba varemgi riskirühma kuulunud inimeste tervist või majanduslikku toimetulekut.


SHARE 8.laine andmekogumine jätkub juunis telefoniintervjuu vormis

12.03.2020

Seoses eriolukorraga ei külasta Statistikaameti küsitlejad alates 12. märtsist 2020 SHARE uuringu valimisse kuuluvaid leibkondi. Andmekogumine on peatatud kõikides SHARE uuringu maades. Selleks, et 8. laine ei jääks venima, on otsustatud küsitlusega jätkata telefoniintervjuu vormis.

Statistikaamet ja SHARE koordinatsioonikeskus on tegemas lepingusse muudatusi, et jätkata SHARE 8. laine uuringuga juunis telefoniküsitluse vormis. Telefonitsi tehtav intervjuu on võrreldes tavapärase ankeediga oluliselt lühem, sellele vastamine võtab aega umbes 25 minutit. Ankeedi peamise osa moodustavad küsimused selle kohta, milline on olnud vastaja eluolu Covid-19 eriolukorra ajal, näiteks kuidas ta hindab oma füüsilist ja vaimset tervist, millised on olnud muutused tööelus ja sotsiaalvõrgustikuga suhtlemisel, millist abi ta on saanud või millist abi teistele pakkunud. Küsimustikule palume vastata neil, kelle juurde Statistikaameti küsitleja enne eriolukorra välja kuulutamist ei jõudnud, aga ka neil, kes 8. laine tavapärasele ankeedile juba vastasid.

SHARE on Euroopa 50+ vanuses rahvastiku paneeluuring, mida viiakse läbi 27 Euroopa Liidu riigis ja Iisraelis. Eestis kuulub valimisse üle 7000 inimese ja paneelvalimi vastamismäär on olnud väga kõrge. Nii on SHARE 8. laine kiirelt taasalustav küsitlus ajalooliselt unikaalne võimalus koguda usaldusväärset ja võrreldavat infot eriolukorra mõjude kohta meie 50+ vanuses inimeste elule ja tervisele.

“Sotsiaalsed võrgustikud eakate elus”.

Liili Abuladze esines 29.01.2020 Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni teabepäeval ettekandega “Sotsiaalsed võrgustikud eakate elus”.

Ettekande SLAIDID Sotsiaalsed võrgustikud eakate elus