Uudised 2012

Algab 50-aastaste ja vanemate elanike uuringu ehk SHARE uuringu uus küsitluslaine. Järgneva poole aasta jooksul küsitletakse ligi 7000 Eesti elanikku ning kokku küsitletakse Euroopas rohkem kui 55000 inimest.

Uuring annab põhjaliku ülevaate 50-aastaste ja vanemate elanike terviseseisundist, töötamisest või pensionil viibimisest, toimetulekust ja sotsiaalsest võrgustikust.

Eesti ühiskond vananeb ning seetõttu on uuringu tulemused väga vajalikud vanemaealiste majandusliku ja sotsiaalse toimetuleku välja selgitamiseks, et saaks hinnata ja kujundada neile suunatud sotsiaal-, hooldus- ja pensionipoliitika meetmeid. SHARE uuringu põhjal tekib Eestis järjepidev andmestik rahvastiku vananemisprotsesside ja poliitikamõjude seireks ning võrdlevaks analüüsiks teiste Euroopa riikidega. Viimases uuringulaines osales 16 Euroopa riiki, kuid võrreldavad uuringud on käivitunud ka Ameerika Ühendriikides, Aasias (Hiina, Lõuna-Korea, India) ja Lõuna-Ameerikas (Mehhiko, Brasiilia, Argentiina).

Eestis korraldavad uuringu teist lainet Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tervise Arengu Instituut, Eesti Geriaatria ja Gerontoloogia Assotsiatsioon, Haridus- ja Teadusministeerium ning Sotsiaalministeerium koostöös uuringufirma GFK Baltic, kelle küsitlejad uuringusse valitud isikutega kohtuvad. Igale uuringusse valitud leibkonnale saadetakse ka vastav teavituskiri koju koos küsitleja kontaktinfoga. Uuringu läbiviimist toetab ka Euroopa Regionaalarengu fond. Uuringu korraldajad tänavad kõiki neid ligi 7000 inimest rohkem kui 4600st leibkonnast, kes on aidanud kaasa Eesti kohta teiste maadega võrreldavate andmete tekkele.

Eestis toimus uuring esimest korda aastatel 2010-2011, alates veebruarist 2013 järgneva poole aasta jooksul küsitletakse neid ligi  7000 Eesti vastanut uuesti. Euroopas vastavad kokku rohkem kui 55000 inimest juba viiendat korda sellele küsimustikule.

SHARE uuringu küsitlused toimuvad järgneva 14 aasta jooksul üle kahe aasta.

Lisainfot Eesti uuringu kohta leiate veebilehelt www.share-estonia.ee, rahvusvahelise SHARE tegemistest saab ülevaate veebilehelt www.share-project.org.

Lisainformatsioon:
Luule Sakkeus, TLÜ Eesti Demograafia Instituut, SHARE Eesti teaduskoordinaator, tel: 6454 125
Liili Abuladze, TLÜ Eesti Demograafia Instituut, SHARE Eesti projektijuht, tel: 6454 125

 30. novembril toimub Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (Mare maja, aud M218) konverents “Kuidas Eesti inimesed vananevad?”. Konverentsil esitletakse Eesti vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmavat uuringut, mis on osa suurest üle-euroopalisest uuringust koodnimega SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).

Täpsem info ürituste all.

SHARE kasutajate konverents toimub esimest korda Itaalias Veneetsia Ca’ Foscari Ülikoolis 28-29 juuni 2012.

Konverentsi eesmärk on edendada ideede vahetust teadustööde põhjal ning arutada, rahvusvalisel tasandil, pooleliolevate uurimuste tulemusi, mis tuginevad SHARE andmetel. Kutsume esitma töid erinevates valdkondades nagu vanadus ja vananemine, töö-ökonoomika, avaliku sektori ökonoomika, tervise ökonoomika ning demograafia. Teretulnud on ka metoodilised tööd ja võrdlused ELSA / HRS. Eriseminarid on pühendatud järgmistele teemadele:

  1. sotsiaalkindlustussüsteemid ja riikidevaheline võrdlus
  2. tulude jaotamine ja ümberjaotamine (põlvkondade sees ja vahel)

Esinema on kutsutud Axel H. Börsch-Supan (Munich Center for the Economics of Aging, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy) ja Alberto Holly Université de Lausanne). Konverentsi juhatab sisse Guglielmo Weber (University of Padua).

Eriti teretulnud on esitused kolleegide poolt, kelle teaduslik karjäär on veel varasemas etapis. Artiklid või laiendatud teesid (1000 sõna maksimum, pluss arvud/tabelid) tuleb esitada share@unive.it 15. aprilliks 2012. Aktsepteeritud artiklite autorid tehakse teatavaks 30. aprilliks 2012. Konverentsi programmi ja koha lisateave on saadaval internetis aadressil http://venus.unive.it/share

Konverents on tasuta, kuid sõidu-ja majutuskulutused peavad oslejad ise tasuma. Konverents võib pakkuda rahalist toetust, reisikulude katmiseks, kraadiõppuritele.

Konverentsi korraldvad:

Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice

Department of Economics and Management, University of Padua

SHARE Italy Association

Teaduskomitee:

Agar Brugiavini (Ca’ Foscari University of Venice)

Vincenzo Rebba (University of Padua)

Dino Rizzi (Ca’ Foscari University of Venice)

Gugliemo Weber (University of Padua)

Orgkomitee:

Danilo Cavapozzi (Ca’ Foscari University of Venice)

Enrica Croda (Ca’ Foscari University of Venice)

Cinzia Di Novi (Ca’ Foscari University of Venice)

Elena Meschi (Ca’ Foscari University of Venice)

Noemi Pace (Ca’ Foscari University of Venice)

Giacomo Pasini (Ca’ Foscari University of Venice)

Elisabetta Trevisan (University of Padua)

Francesca Zantomio (Ca’ Foscari University of Venice)