Statistika

SHARE uuringu standardtabelid

Lisaks SHARE Eesti esimese laine (2011) andmete alusel avaldatud tabelitele lisas Tervise Arengu Instituut oma tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi ülevaatetabelid Eesti 50+ vanuses elanike tervise kohta ka viienda laine, mis on SHARE Eesti jaoks teine laine, andmed ning neljanda ja viienda laine vahelisel ajal (2011-2013) toimunud muutuste andmed terviseseisundi ja tervisekäitumisega seotud näitajates.

Tulemused kirjeldavad eesti küpses eas inimese toitumise, kehalise aktiivsuse, ravimite kasutamise, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kasutamise olukorda. Samuti seda, kuidas inimesed hindavad oma terviseseisundit ise ning millised on samal ajal objektiivsete mõõtmiste tulemused. Tutvuda on võimalik ka tulemustega inimeste ootuste ja rahulolu, majandusliku aktiivsuse ja toimetuleku kohta.

Tervise enesehinnang

Toimetuleku ja igapäevategevuste piirangud

Terviseseisund

Ravimite kasutamine

Vaimne tervis

Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kasutamine

Kehaline aktiivsus ja kehakaal

Toitumine

Alkoholi tarvitamine

Suitsetamine

Sotsiaalne võrgustik

Ootused ja rahulolu

Majanduslik aktiivsus ja materiaalne toimetulek

Sotsiaalmajanduslikud tausttunnused

Longituudsed näitajad

SHARE 4. kuni 6. laine (2011 – 2015) standardtabelid on avaldatud ka Statistikaameti andmebaasis:

Terviseseisund (tabelid TH91 -TH99)

Elamistingimused, sotsiaalsed võrgustikud ja hõive

Longituudandmed

Tervise ja aktiivsuse näitajad 3.laine kohta

Vanemaealiste vaesus, toimetulek ja sotsiaalsed suhted

Lisainfo uuringu kohta:
Tiina Tambaum, Tallinna Ülikool
tel 645 4125
tiina.tambaum@tlu.ee

Lisainfo avaldatud andmete kohta:
Maali Käbin, Tervise Arengu Instituut
tel 659 3814; 740 1634
maali.kabin@tai.ee