Rahastajad

EK grant VS/2009/0561

ETF grant No.8325

SF0130018s11, SF0130018s11AP (2012), SF0130018s11AP (2013)

Tallinna Ülikool F3423, F2316, F1615, F2514, F4216, TAR16061TA9, TF2018, TF-1319 TLÜ uuringufondi toetus SHARE 2019 konverentsi korraldamiseks

Sotsiaalministeerium

Haridusministeerium “Teaduse rahvusvahelistumine” käskkiri nr 598 (2011), nr 146 (2012)

Haridus- ja teadusministri 13.08.2013 käskkiri nr 385

EL