Uudised 2019

13.11.2019

The purpose of the conference is to promote interactions among researchers across a range of fields focusing on the economic analysis of all outcomes of decision-making by household members. We invite submissions of papers on economics of the family, aging, consumption, savings, labor supply and other uses of time, household formation and dissolution, education and human capital, child outcomes, health economics, migration, domestic violence, inequality, as well as related topics.

The deadline for submissions is January 15, 2020.

For further information, please visit the conference web page, www.unive.it/seho2020.

Algab üleeuroopaline SHARE uuring - 22. oktoober 2019

Oktoobri lõpus algab taas SHARE küsitlusuuring, millega kogutakse teavet üle 50-aastaste inimeste tervisliku seisundi, vananemise ja pensionile jäämise kohta.

Loe kogu teksti siit.

29.10.2019 kell 10:00 – 15:30
Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, ruum A-222

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus korraldab arutelukonverentsi, kus anaüüsitakse Eesti kesk- ja vanemaealiste tervist, tööelu, majanduslikku toimetulekut ning pere- ja sotsiaalset elu analüüsitakse elukaare vaatest. Vananemine ei ole sündmus, vaid protsess, mida mõjutavad keskkond ning inimese senise elu valikud ja tingimused. Euroopa 50+ rahvastiku vananemisuuring SHARE, milles Eesti on osalenud viies laines, annab võimaluse oletada vananemise näitajate ajalisi seoseid.

Konverentsile oleme palunud esinema Eesti, Soome, Poola ja Saksamaa teadurid. Planeerime ettekannete järel kutsuda aruteluringi kolm ministrit. Arutelu kommenteerib SHARE koordinatsioonikeskuse juht Axel Börsch-Supan.

Konverentsil tehtav ülevaade aitab poliitikakujundajaid mõista ja kasutada SHARE tulemusi (sh Statistikaameti ja TAI veebis esitatud kirjeldavat statistikat) ning suurendada SHARE andmekasutust kohalike teadlaste ja üliõpilaste seas.Hooldusteemade käsitlemise kaudu arendame riikliku tähtsusega valdkonna tõenduspõhist arendamist.

Oktoobris 2019 algab SHARE 8. laine andmekogumine ja konverentsi teavitustegevuse kaudu soovime toetada valimiliikmete vastamisaktiivsust.

Osalema on oodatud poliitikakujundajad, regionaalelu juhid, praktikud, eksperdid, teadlased ja üliõpilased.

Osalejatele antakse jaotusmaterjal esitletud põhifaktidega ning veebipõhine ettekannete kogumik.

Konverentsi töökeeled: inglise ja eesti.

AJAKAVA

10.00 Avasõnad rektor Tiit Land

10.15 Axel Börsch-Supan (SHARE koordinatsioonikeskuse juht) – Factors for the development of working life

10.45 Luule Sakkeus (SHARE Eesti teaduskoordinaator, Eesti demograafia keskus, Tallinna Ülikool) – Eluteel toimuvad muutused perekonnas ja leibkonnas

11.15 Anita Abramowska-Kmon (Statistika ja Demograafia Instituut, Varssavi Majanduskool, Poola) – Trends in home and nursing care in Europe

12.30 Liili Abuladze (Tallinna Ülikool) – Vaimne tervis ja kognitiivsete võimete muutused

13.00 Eve Parts (Tartu Ülikool) – Vanemaealiste tööturukäitumine ja majanduslik toimetulek

13.30 Tiina Tambaum (Tallinna Ülikool) – Üldoskused ja sotsiaalne kaasatus

14.15 – 15.30 Poliitikakujundajate arutelu „Vananemise probleemi- või protsessipõhine poliitikakujundus“. Eksperthinnang Axel Börsch-Supanilt. Arutelu juhib Eesti demograafia keskuse vanemteadur Lauri Leppik.

SHARE uuringu sündmuslooliste andmete esimesed tulemused
raamat2
raamat1

Eesti 50+ vanuses inimestel on võrreldes teiste Euroopa riikidega olnud pikem hariduskäik ning töökarjäär, perega kodus olemise aeg on aga olnud üks lühemaid, saab lugeda SHARE värskete tulemuste kogumikust. Äsjailmunud raamat annab ülevaate 6. ja 7.uuringulainete põhjal tehtud 38 lühiuurimusest tervise ja sotsiaal-majandusliku seisundi seoste kohta elukaare vaatest.

Raamat keskendub kolmele teemale – kesk- ja vanemaealiste tervis, sotsiaalne keskkond ning sotsiaal-majanduslik staatus. SHARE 6. ja 7. laine lisavad käsitlusele olulisi uuendusi – 6. laines uuriti tervist süvendatult objektiivsete biomarkerite mõõdikutega, 7. laines osales senisest rohkem riike: kokku 26 Euroopa Liidu riiki ning Šveits ja Iisrael. Longituudset mõõdet lisas andmestikule sündmusloolise info kogumine kõigis riikides. SHAREs on 7 lainega intervjueeritud 140 000 inimest.

Mitmetes artiklites kasutatakse sündmusloolisi andmeid 7. lainest, et analüüsida näiteks isiksuse kujunemise rolli lapsepõlves ning selle mõju avaldumist hilisemas eas, terviselõhesid elukaare vaates seoses hariduse ja sissetulekutega, töökarjääride kirjeldusi, sotsiaalseid muutusi uuemates EL riikides ning viimase majandussurutise mõjusid.

Samuti kasutatakse longituudseid sotisaalvõrgustike andmeid 6. lainest, analüüsitakse tervisekäitumist ja tervishoidu ning objektiivseid tervise mõõdikuid. Esitletud tulemused parandavad meie arusaamist vananemise protsessist.

Mõned valitud tulemused ja peatükid:

  • Eesti kesk- ja vanemaealistel (50+) on olnud ühed pikimad aktiivsed eluperioodid Euroopas. Sealhulgas on teiste riikidega võrreldes olnud Eesti elanikel pikem hariduskäik ning töökarjäär, perega kodus olemise aeg on aga olnud üks lühemaid. Loe rohkem siit.
  • Umbes 30% Eesti vanemaealistest (60+) toituvad ebatervislikult – st ei tarbi puu- ja köögivilju igapäevaselt. Üksi elavad vanemaealised inimesed Eestis on ebatervislikuma toitumisega kui leibkonnas teistega koos elavad inimesed. Seega teistega inimestega koos elamine võib mõjutada inimeste tervisekäitumist. Loe rohkem siit.
  • Isiksuse teatud psühholoogilised omadused nagu teadlikkus, riski vältimine ning neurootilisus on seotud börsiturul osalemisega. Eesti kesk- ja vanemaealiste börsiturul osalejate aga ka finantsvõlgades olevate inimeste osakaal on madalamate seas Euroopas. Loe rohkem siit.
  • Kesk- ja vanemaealiste inimeste kognitiivne võimekus langeb koos sotsiaalvõrgustiku kadumisega, eriti laste ja sõprade kadumisega lähikondsete seast. Kognitiivne võimekus langeb enim neil, kes on olnud pikemat aega ilma lähivõrgustiketa. Loe rohkem siit.
  • Suurem sotsiaalvõrgustik on seotud pikema elueaga, seda nii tegevuspiirangutega kui tegevuspiiranguteta kesk- ja vanemaealiste seas. Loe rohkem siit.

Raamat on tasuta kättesaadav ja alla laetav siit.

Kutse esitada Eesti SHARE konverentsile esitlusidee 26. juuniks

Head SHARE andmete ja tulemuste kasutajad

Kutsume Teid tegema ettekande 29. oktoobril 2019 SHARE Eesti konverentsil „Pilk hallile alale II“.

Konverentsil anname ülevaate ennekõike nendest tulemustest, mida on artiklites avaldanud rahvusvaheline teadlaskond, kasutades muuhulgas Eesti andmestikku. Muidugi on oodatud ka oma analüüside tulemuste esitlused, kuid põhieesmärk on avaldatud uuringute vahendamine Eesti avalikkusele.

SHARE andmetel tehtud kõikide publikatsioonide nimekiri on väljas aadressil www.share-project.org/share-publications.html. Artiklid, milles on kasutatud ka Eesti andmeid, on ilmunud alates 2014. aastast.

Palun saatke ettekande lühikokkuvõte (umbes 1000 tähemärki) aadressil tiina.tambaumtlu.ee hiljemalt 26. juuniks 2019. Palun jagage seda üleskutset huvilistele. Kindlasti ootame, et SHARE juhtkomitee liikmed teevad esitluse oma valdkonna värsketest teemadest.

Konverentsi eesmärk on tõsta huvi SHARE projekti vastu, suurendada edaspidist andmekasutust kohalike teadlaste ja üliõpilaste seas ning suunata poliitikakujundajaid kasutama SHARE tulemusi (sh Statistikaameti ja TAI veebis esitatud kirjeldavat statistikat). Adresseerides hooldusteemasid arendame riikliku tähtsusega valdkonna tõenduspõhist arendamist. Oktoobris 2019 algab ka SHARE 8. laine andmekogumine ja konverentsi abil saab tõsta meediatähelepanu, mis omakorda tõstab valimiliikmete vastamisaktiivsust.

Konverentsil esinevad ka SHARE koordinatsioonikeskuse juht Axel Börsch-Supan, kelle kalendri järgi on paika pandud ka konverentsi toimumise kuupäev 29.10.2019. Samuti kutsume üritusele SHARE esindajad Soomest ja Poolast.

Osalejad saavad jaotusmaterjali esitletud põhifaktidega ning veebis avaldatakse ettekannete kogumik. Konverents toimub Tallinna Ülikooli saalis A-222.

Konverentsi sihtrühmad on SHARE valdkondadega seotud Riigikogu liikmed ja ministeeriumite ametnikud, ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppejõud, teadlased ja üliõpilased, kohalike omavalitsuste katusorganisatsioonide töötajad, Eesti Haigekassa ametnikud, ajakirjanikud. Osavõtjate kavandatav arv on 100 inimest.

Lugupidamisega

Tiina Tambaum

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus
tiina.tambaum@tlu.ee

 

Liili Abuladze Postimees 16.04.2019 "Raugastumine" - ühteaegu nii edulugu kui ka väljakutse

Käimasolev rahvastiku vananemine tekitab küsimusi ja hirme. Kas haigeid inimesi hakkab olema rohkem või vastupidi, koos eluea kasvuga lükkub edasi ka haiguste algusperiood?

Kas keskmise eluea kasvul ongi nähtavat piiri? Kas rohkem inimesi kõrges vanuses võib kaasa tuua dementsuse epideemia?

  • Eesti naiste eluiga läheneb Põhjamaadele, kus eluea kasv on aeglustunud.
  • Üksi elavate inimeste osakaal Eestis on üks Euroopa kõrgemaid.
  • Vanemaealiste osakaal kasvab, kuni väiksemad põlvkonnad asendavad suuremad.
  • Tuleb valmistuda püsivalt uut laadi vanusekoostisega ühiskonnaks.

Loe kogu teksti siit.

SHARE TLÜ teadusüritusel TEADLASTELT ja TEADLASTEGA

EDK SHARE meeskond andis 14.03.2019 üritusel osalejatele võimaluse teha teste, mida teevad ka SHARE uuringus osalejad: mõõta oma käetugevust ja kopsumahtu ning hajutada kahtlusi lähenevast Alzheimerist. Kõik, kelle tulemus vastas SHARE keskmisele näitajale, võisid saada “SÄRTSu”

pilt1
pilt6
pilt2
pilt5
pilt6
pilt4
pilt7
pilt8