SHARE ERIC

eric

Üle-euroopaline vanemaealiste uuring SHARE on esimese teadusuuringuna saanud Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi staatuse (ERIC- European Research Infrastructure Consortium ), mis võrdsustab selle ühenduse rahvusvahelise organisatsioonina. ERIC staatuse tõttu on uuringus osalejatel mitmeid eeliseid, sh kehtivad ka mitmed maksuvabastused. 

SHARE on tsentraalselt koordineeritud MEA poolt (Munich Center for the Economics of Aging),  alates 1. juulist 2011 Max Plancki Sotsiaalõiguse ja Sotsiaalpoliitika Insituudi ( Max Planck Institute for Social Law and Social Policy )juures, Saksamaal.  Projekti eesmärk on aidata mõista Euroopa rahvastiku vananemisprotsessi ning selle mõju ühiskonnale, et aidata poliitikakujundajatel teha otsuseid tervise-, sotsiaal- ja majanduspoliitika vallas. SHARE-ERIC tegevdirektor on professor Axel Börsch-Supan.

SHARE-ERIC  asutajaliikmed on Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Saksamaa ja Holland ning  vaatleja staatuses Šveits. Itaalia ühines 2011. aasta juunis, Kreeka, Iisrael, Sloveenia ja Rootsi 2013.aasta novembris, Poola 2014.aasta oktoobris, Prantsusmaa 2015.aasta oktoobris ja Ungarist sai  liige alates 2017.aasta veebruarist.