SHARE – Eesti

SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe www.share-eric.eu on üle-euroopaline vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmav longituudne küsitlusuuring, mis keskendub individuaalse vananemisprotsessi kulgu ja seda mõjutavate põhjuslike seoste uurimisele, ühelt poolt, ning teisalt on oluliseks allikaks nii olemasolevate poliitikameetmete seireks kui uute meetmete teaduspõhiseks algatamiseks.

Paneeluuringus inimesi
0
Vanus
50 +
Alates esimesest lainest intervjuusid
0

 

Vaata SHARE videosid

 

SHARE tutvustav video

VAATA VIDEOT

2021 oktoobri lõpust toimus järjekordne kesk- ja vanemaealiste küsitlusuuring SHARE, millega kogutakse teavet üle 50-aastaste inimeste terviseseisundi, vananemise ja pensionile jäämise kohta.

1Minuti Loeng

VAATA VIDEOT

RAHVUSVAHELINE

 Share programmis osaleb kokku 28 Euroopa riiki ja Iisrael

Rahvusvaheliselt koordineerib Euroopa programmi Max Planck Institute for Social Law and Social Policy juures asuv Munich Center for the Economics of Aging (MEA). SHARE uuringu paneellained on toimunud alates 2004.aastast 2-aastase sammuga. SHARE metoodika on kujundatud võrreldavana USA samalaadse uuringuga HRS (Heatlh and Retirement Survey, lained alates 1992) ning Inglismaal 2002.a. läbiviidava ELSA uuringuga (English Longitudinal Survey on Ageing).

RAHVUSVAHELISED SHARE LEHED

Kogumik “Pilk hallile alale II. Vananemine elukaare vaates”

20. detsembril 2019.a. ilmus elektrooniline kogumik „Pilk hallile alale II. Vananemine elukaare vaates”. SHARE Eesti uuringu teine ülevaade.

Kogumikus sisalduvad artiklid on koostatud rahvusvahelise uuringu SHARE nelja laine (2011, 2013, 2015 ja 2017) andmete alusel. Tegemist on üle-euroopalise vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmava küsitlusuuringuga, mis uurib individuaalse vananemisprotsessi kulgu ja seda mõjutavaid põhjuslikke seoseid.

 

Kogumik “Pilk hallile alale I”

2. veebruaril 2016.a. ilmus elektrooniline kogumik „Pilk hallile alale I”. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks.

Kogumikus sisalduvad artiklid on koostatud rahvusvahelise uuringu SHARE kahe laine (2011 ja 2013) andmete alusel. Tegemist on üle-euroopalise vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmava küsitlusuuringuga, mis uurib individuaalse vananemisprotsessi kulgu ja seda mõjutavaid põhjuslikke seoseid.