Uudised 2016

Ilmus uus uudisteleht SHARE Newsletter No.19, October 2016

10.10.2016

SHARE rahvusvahelisel kodulehel on avaldatud uus uudisteleht SHARE Newsletter No.19, October 2016.

Tutvuda saab uudistelehega SIIT.

easySHARE on SHARE andmebaasi lihtsustatud versioon, mis annab üliõpilastele ja alustavatele uurijatele võimaluse harjutada kompleksse andmebaasi kasutamist ja kvantitatiivsete uurimismeetodite rakendamist. easySHARE versioon 5.0.0 aluseks on põhiuuringu SHARE vastav versioon sisaldades andmeid uuringulainetest 1.-5.

easySHARE tabel on ette valmistatud kasutamiseks statistikatarkvaradega StataSPSS ja R. Andmete kasutamisel õppetöö läbiviimiseks tuleb õppejõul taotleda üliõpilastele lihtsustatud ligipääs. Koos andmetabeliga saab kasutaja ka juhendi koos näidisanalüüsidega ning Stata kasutajad saavad do-faili, mis genereerib easySHARE-i.        

SHARE koordinatsioonikeskus annab teada, et ligipääs SHARE 6. laine esialgsele andmebaasile (0-release) on avatud.

Andmebaasi ei saa veel kasutada uurimistöö läbiviimiseks, andmed on mõeldud planeeritavate artiklite ettevalmistamiseks ja testimiseks. Lõplikult puhastatud andmebaasi versioon (1-release) avaldatakse märtsis 2017.

SHARE 6. laine andmetele ligipääsu tingimused on samad, mis kogu SHARE andmebaasi kasutamisel.

Avaldati SHARE andmebaasi uus versioon 5-0-0

10.05.2016

Avaldati SHARE andmebaasi uus versioon 5-0-0, milles on  SHARE uuringulainete 1,2,3,4 ja 5 puhastatud ja harmoniseeritud andmed. Eelmise versiooniga võrreldes on täiendatud kaalusid ja imputatsioone, samuti ametite osa. Loodud on deprivatsiooni, sotsiaalse turvalisuse jm komplekssete nähtuste arvutuslikud tunnused.

Ilmus uus uudisteleht SHARE Newsletter No.18, April 2016

10.06.2016

SHARE rahvusvahelisel kodulehel on avaldatud uus uudisteleht SHARE Newsletter No.18, April 2016.

Tutvuda saab sellega SIIT.

Ilmus SHARE esimene ülevaatekogumik

Ilmus SHARE esimene ülevaatekogumik, mis kajastab andmeid Eesti kohast Euroopas tervise, tööjätu ja vananemise teemadel uuringu kahest Eesti läbi viidud lainest (4. ja 5. laine). Kogumiku autorkond koosneb SHARE uuringut Eestile kohandanud teadlaskonnast Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Eesti Pangast/Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tervise Arengu Instituudist.

Kogumikku toimetasid Luule Sakkeus ja Lauri Leppik (Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi Eesti demograafia keskus, SHARE EESTI teaduskoordinaator). “Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks”.

Kogumiku ilmumise puhul korraldati 2. veebruaril 2016 Tallinna Ülikoolis seminar “Pilk hallile alale”.

Luule Sakkeus

00:05:36 – 00:15:30

Kai Saks

00:15:30 – 00:27:20

Nele Kunder

00:27:20 – 00:35:50

Kaia Laidra

00:35:50 – 00:45:00

Liili Abuladze

00:45:00 – 00:54:27

Ellu Saar

00:54:27 – 01:02:47

Marge Unt

01:02:47 – 01:12:46

Orsolya Soosaar

01:12:46 – 01:23:46

Tiina Tambaum

01:23:46 – 01:36:00

Kersti Kriisk

01:36:02 – 01:48:08

Lauri Leppik

01:48:08 – 02:00:30

Kogumiku pressikonverents on jälgitav SIIT.

Vaata ka kogumikku tutvustav seminari: 

SHARE Eesti 3. laine uuringus loositi küsitlejate vahel kinkekaardid

SHARE Eesti 3. laines osales 5995 vastajat ja 62 küsitlejat Statistikaametist, kes andsid ka põhjaliku tagasiside küsitluse kohta. Seekord toimus loos küsitlejate vahel, mis leidis aset 4. jaanuaril Eesti demograafia keskuses. Loosimise viis läbi EDK teaduskoordinaator Tiina Tambaum, loosihaldaks oli Hannaliis Jaadla EDK-st. Küsitlejate seast loositi välja viis küsitlejat, kes saavad kinkekaardi väärtusega 80 eurot. Võitjatega võtab ühendust Eesti demograafia keskus. Kinkekaartide õnnelikud omanikud on:

 

1. Kersti Paal Tartust,

2. Helve Sõgel Tallinnast,

3. Viiu Kõrvits Paldiskist,

4. Mare Truuts Tallinnast,

5. Merike Soosaar Saaremaalt.

Palju-palju õnne kõikidele võitjatele!

3. laines koostati kõikidele küsitlejatele ankeet, mida hiljem seostatakse küsitlejaga, et leida seoseid küsitlemise mõjude ja tulemuste vahel.