Teadustöö organisatsioon

Eesti Demograafia Keskus

SHARE Eesti teaduskoordinaator:

Luule Sakkeus

juhataja, korraline vanemteadur

TLÜ Eesti Demograafia Keskus

luule.sakkeus@tlu.ee, tel 6409 225 

Uus-Sadama 5, Tallinn

SHARE Eesti projektijuht:

Tiina Tambaum

nooremteadur, projektijuht alates 1.05.2015 

TLÜ Eesti Demograafia Keskus

tiina.tambaum@tlu.ee, tel 5342 4504

Uus-Sadama 5, Tallinn

Liili Abuladze

nooremteadur, projektijuht perioodil 1.09.2014 – 30.04.2015

TLÜ Eesti Demograafia Keskus

liili.abuladze@tlu.ee, tel 640 9225

Uus-Sadama 5, Tallinn

Teadusnõukogu

Kai Saks (PhD meditsiiniteadustes, 1987)
Tartu Ülikooli Kliinilise meditsiini instituudi geriaatria dotsent ja arst-õppejõud, Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni juhatuse liige
Profiil ETIS-es

Toivo Aavik (PhD psühholooias, 2006)
Tartu Ülikooli Psühholoogia instituudi vanemteadur, töötanud ka teadurina Tervishoiu instituudis tervise edendamise õppetoolis
Profiil ETIS-es

Kersti Pärna (PhD terviseteadustes, 2005)
Tartu Ülikooli Peremeditsiini ja rahvastervishoiu instituudi dotsent ja vanemteadur
Profiil ETIS-es

Krista Fischer (PhD matemaatilises statistikas, 1999)
Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu vanemteadur
Profiil ETIS-es

Marju Medar (PhD sotsiaaltöös, 2004)
Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö suuna juht, dotsent
Profiil ETIS-es

Aleksander Pulver (PhD psühholoogias, 1995)
Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi eksperimentaalpsühholoogia ja käitumisteaduste konsultant
Profiil ETIS-es

Ruth Shimmo (PhD loodusteadustes, 1999)
Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi professor
Profiil ETIS-es

Lauri Leppik (PhD sotsiaaltöös, 2006)
Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur, Euroopa Sotsiaalõiguste Komitee liige
Profiil ETIS-es

Allan Puur (PhD majandusküberneetikas, 1986)
Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse juhtivteadur, Statistikanõukogu liige
Profiil ETIS-es

Luule Sakkeus (PhD demograafias, 2000)
Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse juht, vanemteadur
Profiil ETIS-es

Liili Abuladze (MSc demograafias)
Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse projektijuht
Profiil ETIS-es

Tiina Tambaum (PhD haridusteadustes, 2021)
Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse nooremteadur, projektijuht
Profiil ETIS-es

Sirje Vaask (PhD toiduteadustes, 2008)
Tallinna Ülikooli  Loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejuht, 2002-2011 töötanud Eesti Haigekassa tervishoiuosakonnas tervise edendamise ja haiguste ennetamise valdkonnas
Profiil ETIS-es

Ellu Saar (PhD sotsioloogias, 1983)
Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse professor, sotsiaalse sidususe suunajuht, ajakirja Journal of Transition states societies peatoimetaja
Profiil ETIS-es

Marge Unt (PhD sotsioloogias, 2007)
Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse juht, vanemteadur
Profiil ETIS-es

Orsolya Soosaar (Mag majandusteadustes, 2001)
Eesti Panga ökonomist, Tallinna Tehnikaülikooli  Rahanduse ja majandusteooria instituudi doktorant
Profiil ETIS-es

Tairi Rõõm (PhD rahanduses, 2004)
Tallinna Tehnikaülikooli Rahanduse ja majandusteooria instituudi külalisprofessor, Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja
Profiil ETIS-es

Kaia Philips (PhD majandusteadustes, 2002)
2008 – 2015 töötanud Tartu Ülikooli Rahvamajanduse instituudis dotsendina, Euroopa Töö-ökonomistide Assotsiatsiooni (EALE) liige
Profiil ETIS-es

Ivo Karilaid (PhD majandusmatemaatikas, 2002)
Tallinna Tehnikaülikooli Rahanduse ja majandusteooria instituudi dotsent
Profiil ETIS-es

Kaia Laidra (PhD psühholoogias, 2007)
Tervise Arengu Instituudi teadur
Profiil ETIS-es

Eha Nurk (PhD meditsiiniteaduses, 2003)
Tervise Arengu Instituudi vanemteadur
Profiil ETIS-es

Kati Karelson (MSc demograafias)
Tervise Arengu Instituudi vanemanalüütik
Profiil ETIS-es

Anneken Metsoja (Mag matemaatikas)
Tervise Arengu Instituudi analüütik
Profiil