###NEWS###

SHARE-Eesti

SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe www.share-project.org) on üle-euroopaline vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmav longituudne küsitlusuuring, mis keskendub individuaalse vananemisprotsessi kulgu ja seda mõjutavate põhjuslike seoste uurimisele, ühelt poolt, ning teisalt on oluliseks allikaks nii olemasolevate poliitikameetmete seireks kui uute meetmete teaduspõhiseks algatamiseks.

SHARE paneeluuring sisaldab üle 80 000  50+ vanuses isiku (alates esimesest lainest üle 380 000 intervjuu) andmeid.

Rahvusvaheliselt koordineerib Euroopa programmi Max Planck Institute for Social Law and Social Policy juures asuv Munich Center for the Economics of Aging (MEA). SHARE uuringu paneellained on toimunud alates 2004.aastast 2-aastase sammuga. SHARE metoodika on kujundatud võrreldavana USA samalaadse uuringuga HRS (Heatlh and Retirement Survey, lained alates 1992) ning Inglismaal 2002.a. läbiviidava ELSA uuringuga (English Longitudinal Survey on Ageing). SHARE programmis osale 27 Euroopa riiki ja Iisrael.

Alates 4. lainest 2010.a on Eesti lülitunud SHARE uuringusse, mille teaduskoordinatsiooni veab TLÜ Eesti Demograafia Keskus.