Publikatsioonid 2018

Abuladze, L., Perek-Bialas, J. (2018). Measures of Ageism in the Labour Market in International Social Studies. In: Ayalon, L., Tesch-Römer, C. (Toim). Contemporary  Perspectives on Ageism, Springer . Part of the International Perspectives on Aging book series (Int. Perspect. Aging, volume 19, Pages 461-491). First Online:23.05.2018

Publikatsioonid 2017

Abuladze, L., Kunder, N., Lang, K., Vaask, S. Associations between self-rated health and health behaviour among older adults in Estonia: a cross-sectional analysis. BMJ Open 2017;7:e013257. doi: 10.1136/bmjopen-2016-013257.

Reducing the Burden of Care in Estonia Interim Report. June 2017 World Bank Group

Tambaum, Tiina (2017). Diskrimineerimine vanuse alusel. Saks, Kai (Toim.). Gerontoloogia. Õpik kõrgkoolidele. E-raamat, Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Tambaum, Tiina (2017). Haridusgerontoloogia. Saks, Kai (Toim.). Gerontoloogia. Õpik kõrgkoolidele. E-raamat, Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Sakkeus, Luule (2017). Rahvastikuvananemine. Kai Saks (Toim.). Gerontoloogia. Õpik kõrgkoolideleLoe SIIT. E-raamat, Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Publikatsioonid 2016

 

Lindemann, K., Unt, M. (2016). Trapped in ‘Involuntary’ Work in the Late Career? Retirement Expectations versus the ‘Desire to Retire’ in Estonia. Studies of Transition States and Societies, 8 (2) p.60-77

Tambaum, Tiina (2016). Diskrimineerimine vanuse alusel. Saks, Kai (Toim.). Gerontoloogia. Õpik kõrgkoolidele (216 - 245) LOE SIIT. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Tambaum, Tiina (2016). Haridusgerontoloogia. Saks, Kai (Toim.). Gerontoloogia. Õpik kõrgkoolidele (246 - 278) LOE SIIT. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Sakkeus, Luule (2016). Rahvastikuvananemine. Kai Saks (Toim.). Gerontoloogia. Õpik kõrgkoolidele (190 - 216) LOE SIIT. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kiilo Tatjana, Kasearu Kairi, Kutsar Dagmar (2016).  Intergenerational Family Solidarity, Study of Older Migrants in Estonia. The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, GeroPsych (2016), 29 (2), 71-80. Hogrefe AG. Ilmunud veebis 09.06.2016.  Artikklit saab lugeda SIIT. 

Sakkeus, L. & Leppik, L. (2016). Kogumik "Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks". Tallinna Ülikool. Kogumik on kättesaadav aadressil www.tlu.ee/share-esimene.

Sellest kogumikust on leitavad järgmised artiklid:

1. Sakkeus, Luule (2016). SHARE ehk uuring rahvastikuvananemisest Euroopas. Sakkeus, Luule; Leppik, Lauri (Toim.). Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks (13-28). Tallinn: Tallinna Ülikool.

2. Kunder, Nele; Abuladze, Liili; Vaask, Sirje; Lang, Katrin (2016). Tervisehinnang ja tervisekäitumine. Sakkeus, Luule; Leppik, Lauri (Toim.). Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks (29-46). Tallinn: Tallinna Ülikool.

3.  Saks, Kai; Tiit, Ene-Margit (2016). Tervise subjektiivsed ja objektiivsed hinnangud (SHARE 5. laine). Sakkeus, Luule; Leppik, Lauri (Toim.). Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks (47-72). Tallinn: Tallinna Ülikool.

4. Laidra, Kaia (2016). Vaimne ja kognitiivne tervis. Sakkeus, Luule; Leppik, Lauri (Toim.). Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks (73-96). Tallinn: Tallinna Ülikool.

5.  Abuladze, Liili (2016). Tegevuspiirangutega rahvastikuseisundi muutus Eestis 2011.–2013. aastal. Sakkeus, Luule; Leppik, Lauri (Toim.). Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks (97-108). Tallinn: Tallinna Ülikool.

6. Philips, Kaia (2016). Vanemaealiste tööturu käitumine ja seda mõjutavad tegurid. Sakkeus, Luule; Leppik, Lauri (Toim.). Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks (109-136). Tallinn: Tallinna Ülikool.

7. Karilaid-Vidder; Gerti; Saar, Ellu (2016). Eri pensioniliikide saajate vahelised erinevused. Sakkeus, Luule; Leppik, Lauri (Toim.). Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks (137-150). Tallinn: Tallinna Ülikool.

8. Soosaar, Orsolya (2016). Vanemaealise elanikkonna varad ja kohustused. Sakkeus, Luule; Leppik, Lauri (Toim.). Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks (151-166). Tallinn: Tallinna Ülikool.

9. Unt, Marge; Lindemann, Kristina; Täht Kadri (2016). Jääda pensionile, töötada edasi? Soovid ja plaanid. Sakkeus, Luule; Leppik, Lauri (Toim.). Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks (167-182). Tallinn: Tallinna Ülikool.

10. Tambaum, Tiina (2016). 55+ rahvastiku internetikasutus ja sotsiaalne aktiivsus. Sakkeus, Luule; Leppik, Lauri (Toim.). Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks (183-206). Tallinn: Tallinna Ülikool.

11. Tambaum, Tiina; Medar, Marju; Kriisk, Kersti (2016). Sotsiaalteenused ja mitteformaalne abi 55+ vanuses rahvastikule. Sakkeus, Luule; Leppik, Lauri (Toim.). Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks (207-228). Tallinn: Tallinna Ülikool.

12. Leppik, Lauri (2016). Pensionisüsteemi väljavaated ja väljakutsed. Sakkeus, Luule; Leppik, Lauri (Toim.). Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks (129-241). Tallinn: Tallinna Ülikool.


VARASEMAD PUBLIKATSIOONID

Saks, Kai; Tiit, Ene-Margit (2015). Body Mass Index of elderly Europeans, Papers on Anthropology. Vol 24, No 2, lk 114-128

Tambaum, Tiina; Medar, Marju ja Narusson, Dagmar (2014). Tegevuspiiranguga inimeste sotsiaalne sidusus. Sakkeus, L., Medar, M. (Toim.). Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine/ Social Integration of Disabled Persons, lk 121–138. Tallinn: Statistikaamet

Leinbock, Riina; Sakkeus, Luule (2014). Tegevuspiiranguga elanike üldiseloomustus. Sakkeus, L.; Medar, M. (Toim.). Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine /Social Integration of Disabled Persons (41?57). Tallinn: Statistical Office of Estonia

Unt, Marge; Hofäcker, Dirk (2013). Exploring the ‘new worlds’ of (late?) retirement in Europe. Journal of International and Comparative Social Policy, 29(2), lk 163 – 183

Sakkeus, Luule; Abuladze, Liili (2013). Estonia. In: Malter, Frederic; Börsch-Supan, Alex (Toim). SHARE Wave 4: Innovations and Methodology. Munich: Max Planck Instutute for Social Law and Social Policy, Munich Center for Economics of Ageing (MEA), lk 11-13