###NEWS###

SHARE 7.laine küsitluse instrumentaarium

Küsitleja põhiküsitluse juhend. / eesti keeles/

Küsitleja põhiküsitluse juhend.  / vene keeles/

Küsitleja ankeet. /eesti keeles/

Küsitleja ankeet. /vene keeles/

Vastaja nõusolekuleht. /eesti ja vene keeles/

Küsitleja kaardivihik.  /eesti keeles /

Küsitleja kaardivihik. / vene keeles /

Eesti moodul. /eesti ja vene keeles/

Küsimused & vastused –küsitlejatele. /eesti keeles/

Küsimused & vastused –küsitlejatele.  /vene keeles/

Infokiri vastajale. /eesti ja vene keeles/

Küsitleja füüsilise testi brošüür. /eesti ja vene keeles/

Info hooldekodu töötajale SHARE uuringu  kohta. /eesti keeles/

Info vastaja sugulasele SHARE uuringu  kohta. /eesti keeles/

Info vastaja sugulasele SHARE uuringu  kohta. /vene keeles/

To top