Liisa Kruse, juhendaja Liili Abuladze. Tegevuspiirangute seosed materiaalse deprivatsiooniga 55-aastastel ja vanematel inimestel Eestis: uuring SHARE andmete põhjal. Magistritöö. Tartu Ülikool, Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, 2016.


Gerti Karilaid-Vidder, juhendaja Ellu Saar. Varajast tööturult lahkumist mõjutavad tegurid. Magistritöö. Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut. 2015

Nele Kunder, juhendajad: Katrin Lang, Liili Abuladze. Tervise enesehinnangu seosed tervisekäitumisega 50-aastastel ja vanematel Eesti elanikel. Magistritöö. Tartu Ülikool, Tervishoiu instituut, rahvatervishoiu eriala. 2015


Piret Väljaots, juhendaja Liili Abuladze. Tervise enesehinnangu seosed lähivõrgustikuga 50-aastastel ja vanematel inimestel Eestis: uuring SHARE andmete põhjal. Magistritöö. Tartu Ülikool, Tervishoiu instituut, rahvatervishoiu eriala. 2014

 

Karolin Kutman, juhendaja Kaia Philips. Eesti vanemaealiste sotsiaalne tõrjutus SHARE uuringu andmetel. Magistritöö. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut. 2014

 

Teele Luhavee, juhendaja Kaia Philips ja Andres Võrk. Vanemaealiste terviseprobleemid ja tööturukäitumine SHARE-Eesti uuringu andmetel. Magistritöö. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut. 2014

 

Kristi Peedomaa, juhendaja Kaia Philips. Vanemaealiste leibkondade toimetulek (SHARE 4. laine andmetel). Magistritöö. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut. 2014

 

Kadi Kask, juhendaja Kaia Philips. Vanemaealiste töötamist mõjutavad tegurid SHARE-Eesti uuringu näitel. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut. 2014

 

 

Kadri Lees, juhendaja Kaia Philips. Pensionile siirdumise otsust kujundavad tegurid Eestis. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut. 2013

 

Merli Aksen, juhendajad: Janno Reiljan, Kaia Philips. Eesti vanemaealiste tööturukäitumine ja seda mõjutavate tegurite analüüs. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut. 2013

 

Martin Holm, juhendaja Kaia Philips. Vanemaealiste olukord  ja probleemid tööturul SHARE-Eesti uuringu näitel. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut. 2013