###NEWS###

SHARE-ERIC

Üle-euroopaline vanemaealiste uuring SHARE on esimese teadusuuringuna saanud Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi staatuse (ERIC- European Research Infrastructure Consortium ), mis võrdsustab selle ühenduse rahvusvahelise organisatsioonina. ERIC staatuse tõttu on uuringus osalejatel mitmeid eeliseid, sh kehtivad ka mitmed maksuvabastused. 

SHARE on tsentraalselt koordineeritud MEA poolt (Munich Center for the Economics of Aging),  alates 1. juulist 2011 Max Plancki Sotsiaalõiguse ja Sotsiaalpoliitika Insituudi ( Max Planck Institute for Social Law and Social Policy )juures, Saksamaal.  Projekti eesmärk on aidata mõista Euroopa rahvastiku vananemisprotsessi ning selle mõju ühiskonnale, et aidata poliitikakujundajatel teha otsuseid tervise-, sotsiaal- ja majanduspoliitika vallas. SHARE-ERIC tegevdirektor on professor Axel Börsch-Supan.

SHARE-ERIC  asutajaliikmed on Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Saksamaa ja Holland ning  vaatleja staatuses Šveits. Itaalia ühines 2011. aasta juunis, Kreeka, Iisrael, Sloveenia ja Rootsi 2013.aasta novembris, Poola 2014.aasta oktoobris, Prantsusmaa 2015.aasta oktoobris ja Ungarist sai  liige alates 2017.aasta veebruarist.

 

 

Statutes of the SHARE-ERIC Version effective 27 April 2017

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 27 May 2014

Euroopa Komisjoni rakendusotsus  27.05.2014

COMMISSION DECISION of 17 March 2011 setting up the SHARE-ERIC

Euroopa Komisjoni otsus SHARE- ERIC kohta (17.03.2011) ja põhikiri

 

Press Release 2011

Annual Activity Report 2016 (PDF)

Annual Activity Report 2015 (PDF)

Annual Activity Report 2014 (PDF)

Annual Activity Report 2013 (PDF)

Annual Activity Report 2012 (PDF)